Filöverföringstjänst - Nerladdning

Vid misstanke om att filen innehåller patientuppgifter, personuppgifter eller sekretesshandlingar ska du inte ladda ner filen.
Kontakta Servicedesk IT på Region Dalarna, 023 – 44 000.

Pinkod  
Beskrivning  
Storlek:
Filnamn: