Filöverföringstjänst - Ansökan

Fyll i ansökan nedan för att under några dagar få tillgång till Region Dalarnas filöverföringstjänst. Tiden börjar från och med att mottagaren godkänt din ansökan. När tiden har gått ut, raderas de uppladdade filerna.
Tänk på att inga patientuppgifter, personuppgifter eller sekretesshandlingar får laddas upp på filöverföringstjänsten.
Denna ansökan gäller enbart för att skicka filer till en specifik person med en filstorlek på max 2 GB.
Systemansvarig för filöverföringstjänsten har rätt och möjlighet att radera uppladdade filer när speciella skäl föreligger, t.ex. vid säkerhetsrisk och missbruk av tjänsten.
All trafik loggas.
 
Dina kontaktuppgifter:
Namn:  
Företag:  
Telefonnr:  
E-post:    
Mottagare av filen/filerna är:
Namn:  
Företag:  
Telefonnr:  
E-post:    
 
Anledning:    
Tips!
FileSplitter:
Applikation som kan dela filer i valfri storlek.
FileSplitter.pdf
FileSplitter.exe